Voorwaarden

NIEUWSAlle bijdragen aan het weblog Voorne in Alle Staten zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de auteur. Zeven moderators staan auteurs bij om hun bijdragen zo waarheidsgetrouw en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Iedereen die bijdraagt aan het weblog Voorne in Alle Staten doet dit op eigen titel en verklaart daarmee tevens de bijdrage rechtenvrij en zonder kosten beschikbaar te stellen. De moderators van Voorne in Alle Staten hebben het recht een bijdrage te redigeren, aan te passen, in te korten, uit te breiden of te weigeren zonder opgave van redenen. Bijdragen mogen alleen gaan over de cultuurhistorie van Voorne en moeten passen in het doel waarvoor het weblog Voorne in Alle Staten in het leven is geroepen. Bijdragen mogen niet onnodig kwetsend of beledigend zijn. Zij die willen bijdragen aan het weblog Voorne in Alle Staten dienen met een complete naam en een bestaand adres (inclusief telefoonnummer en e-mailadres) bekend te zijn bij de beheerders en de moderators van deze site. In gevallen van twijfel besluiten de beheerders van deze site.