Wittens Hoeck

De ledenraad van de woningbouwvereniging  besloot 360.000 gulden uit te trekken voor het aanpassen van de woningen in de Wittens Hoeck. Ook werd geld gereserveerd voor het vervangen van alle warmwaterboilers in de huizen in de Kulck Zuid.

Woningzoekenden

De belangstelling voor een huis in Hellevoetsluis nam weer toe. Dagelijks kwamen ruim tien aanvragen binnen, zodat het aantal woningzoekenden op 1400 kwam te liggen. De leegstand van de 3300 woningen van woningbouwvereniging Volkshuisvesting was zodoende van zes naar vier procent gedaald. De effecten van de huurverlaging en de maatregelen om energie te besparen waren dus merkbaar.

Woninguitzettingen

Medewerkers van de Woningbouwvereniging Volkshuisvesting maakten zich bij een ontruiming van een woning aan De Zicht schuldig aan diefstal. Puntjes Lager stortte zich gretig op de zaak, want dit zou ‘slechts het topje van de ijsberg zijn’. De woningbouwvereniging zette tot nader order geen eigen personeel meer in bij ontruimingen.