Woningen in Kooisteebos

Tijdens een inspraakavond over bouwplannen in het Kooisteebos lieten de betrokken omwonenden weten dat twaalf bungalows aan de rand van het bos absoluut niet wenselijk waren. Dat standpunt werd met de overhandiging van vijfhonderd handtekeningen ondersteund. Grootste klacht die avond was dat landelijk en recreatief groen voortdurend werd opgeofferd aan woningbouw, terwijl daar momenteel totaal geen behoefte aan was. Het plan werd geschrapt, waarna de gemeente op het terrein een plek wilde reserveren voor de bouw van vier ecologische huizen. Daar zag helemaal niemand wat in.

Woningbouwplannen

In een bomvolle raadzaal werd een informatieavond gehouden over toekomstige woningbouwplannen. Tot 2005 wilde de gemeente minder polderlandschap opofferen voor woningbouw. Door bedrijven zoals Van den Ban, de Rubberfabriek en Vermaat naar de rand van de gemeente te verhuizen, kon er op de vrijkomende terreinen nieuwbouw worden gepleegd. Echter, het uitkopen en verhuizen kostte veel geld, en dat had de gemeente niet.

Woningbouw

In 1991 waren 143 woningen opgeleverd, waardoor het aantal op 13.518 kwam te staan. Hiervan bestond ruim 40% uit woningwetwoningen, 23,8% uit premiekoopwoningen en 15,1% uit premiehuurwoningen. Van het totale woningbestand is iets meer dan 80% laagbouw.

Droogdok

Omdat het oorspronkelijke plan rond de restauratie van het Droogdok en de inrichting van het terrein met musea, paviljoens en een stoommuseum te duur was om te realiseren, breidde de architect Charles Vandenhove het plan uit met woningbouw. Langs het Groote Dok moesten woningen komen en op Bastion III waren kantoren en winkels met een ondergrondse parkeergarage gepland.

Woningbouw Appelgaarde

Bewoners van de Appelgaarde en Moerbijgaarde protesteerden tevergeefs tijdens de raadsvergadering. Van Geest Bouw BV mocht 15 koopwoningen bouwen op een braakliggend terrein achter hun woning. De gemeente liep zodoende de subsidie niet mis van de rijksoverheid om het woonwagenkamp aan de Appelgaarde te integreren in de woonwijk.