Vereniging Huurdersbelangen

Er was een Vereniging Huurdersbelangen Hellevoetsluis opgericht. De eerste actie was een tuinenwedstrijd in de recentelijk opgeknapte Mosselbuurt, waar tot ieders verbazing 101 van de 130 huurders aan deelnamen. Vrijwel iedereen wilde zijn steentje bijdragen om de woonomgeving te verfraaien.

Vereniging Huurdersbelangen

De huurdersbelangenvereniging Puntjes Lager reageerde geprikkeld op een nieuwe vereniging voor huurders, de Vereniging Huurdersbelang Hellevoetsluis (VHH). De dreiging die daarvan uitging voor het ledenbestand van Puntjes Lager bracht de vereniging ertoe weer een offensief richting wethouder Damen te openen.