Decemberuitkering

Na twee jaar touwtrekken betaalde de gemeente de ‘decemberuitkering’ uit aan de uitkeringsgerechtigden. Echter alleen aan de 38 cliënten die bezwaar hadden aangetekend bij de Provincie. De gemeente ging namelijk in beroep bij de Raad van State. De resterende 120 uitkeringsgerechtigden moesten op de uitspraak wachten.

Overbruggingsuitkering Sociale Dienst

De Sociale Dienst had in april 1990 een reorganisatie doorgevoerd, waardoor alle uitkeringsgerechtigden voortaan hun uitkering aan het begin in plaats van aan het einde van de maand ontvingen. Als overbrugging tussen beide regelingen kreeg iedereen een extra uitkering. Ofschoon in een begeleidende brief destijds was beloofd dat deze niet zou hoeven te worden terugbetaald, kreeg iedereen in januari te horen dat dit bedrag op last van de rijksoverheid alsnog werd teruggevorderd. Het leidde tot veel onrust.