Overbruggingsuitkering Sociale Dienst

De Sociale Dienst had in april 1990 een reorganisatie doorgevoerd, waardoor alle uitkeringsgerechtigden voortaan hun uitkering aan het begin in plaats van aan het einde van de maand ontvingen. Als overbrugging tussen beide regelingen kreeg iedereen een extra uitkering. Ofschoon in een begeleidende brief destijds was beloofd dat deze niet zou hoeven te worden terugbetaald, kreeg iedereen in januari te horen dat dit bedrag op last van de rijksoverheid alsnog werd teruggevorderd. Het leidde tot veel onrust.

Woningbouw Appelgaarde

Bewoners van de Appelgaarde en Moerbijgaarde protesteerden tevergeefs tijdens de raadsvergadering. Van Geest Bouw BV mocht 15 koopwoningen bouwen op een braakliggend terrein achter hun woning. De gemeente liep zodoende de subsidie niet mis van de rijksoverheid om het woonwagenkamp aan de Appelgaarde te integreren in de woonwijk.