Ravensebos

De landinrichtingscommissie Voorne-Putten begon in het najaar met de aanleg van het Ravensehout. Het bos was bedoeld voor recreatie, houtproductie en natuurontwikkeling. Zo’n driekwart van het perceel werd beplant met es, els en populier. Verder kwamen er wilgen, eiken, linden, zoete kers en esdoorn. Een deel werd onbeplant gelaten, in de hoop dat dit zich spontaan ging ontwikkelen. In het midden zou een waterpartij komen, dat geschikt moest worden gemaakt voor moerasachtige vegetatie. Het geheel zou worden doorkruist door verharde voetpaden en een fietspad.