Vereniging Huurdersbelangen

De huurdersbelangenvereniging Puntjes Lager reageerde geprikkeld op een nieuwe vereniging voor huurders, de Vereniging Huurdersbelang Hellevoetsluis (VHH). De dreiging die daarvan uitging voor het ledenbestand van Puntjes Lager bracht de vereniging ertoe weer een offensief richting wethouder Damen te openen.

Woninguitzettingen

Medewerkers van de Woningbouwvereniging Volkshuisvesting maakten zich bij een ontruiming van een woning aan De Zicht schuldig aan diefstal. Puntjes Lager stortte zich gretig op de zaak, want dit zou ‘slechts het topje van de ijsberg zijn’. De woningbouwvereniging zette tot nader order geen eigen personeel meer in bij ontruimingen.