Woningbouw

In 1991 waren 143 woningen opgeleverd, waardoor het aantal op 13.518 kwam te staan. Hiervan bestond ruim 40% uit woningwetwoningen, 23,8% uit premiekoopwoningen en 15,1% uit premiehuurwoningen. Van het totale woningbestand is iets meer dan 80% laagbouw.