Woningen in Kooisteebos

Tijdens een inspraakavond over bouwplannen in het Kooisteebos lieten de betrokken omwonenden weten dat twaalf bungalows aan de rand van het bos absoluut niet wenselijk waren. Dat standpunt werd met de overhandiging van vijfhonderd handtekeningen ondersteund. Grootste klacht die avond was dat landelijk en recreatief groen voortdurend werd opgeofferd aan woningbouw, terwijl daar momenteel totaal geen behoefte aan was. Het plan werd geschrapt, waarna de gemeente op het terrein een plek wilde reserveren voor de bouw van vier ecologische huizen. Daar zag helemaal niemand wat in.