Asielzoekerscentrum

Een jaar na hun komst naar Hellevoetsluis waren de asielzoekers nog bepaald niet geaccepteerd. Tijdens een tumultueuze, drie uur durende, informatiebijeenkomst maakten honderden inwoners van Nieuw-Helvoet bezwaren tegen de plannen een AZC te bouwen. Burgemeester Van Rossen had amper haar mond geopend om de avond te openen toen er al luid geroepen werd: ‘we willen ze niet!’, waarna er luid applaus weerklonk. Later die maand nam de gemeenteraad met achttien stemmen voor en zes tegen het plan aan om voor maximaal vijf jaar een AZC in de gemeente onder te brengen. De locatie bleef nog in het midden.