Ambtsketen

Er bestond een ‘Landelijke Werkgroep Ambtsketen’ die zich beijverde voor een moderner en lichter ambtsketen voor (vrouwelijke) burgemeesters. Marie van Rossen was voorzitter van deze werkgroep, en daarom werd ook de gemeente Hellevoetsluis verzocht 1500 gulden beschikbaar te stellen om diverse vormgevers nieuwe ontwerpen te laten maken.

Coalitievorming

VVD, D66 en PvdA waren het na drie weken onderhandelen eens geworden over het beleid. De gemeente schrapte de vierde wethouderspost, zodat er wat geschoven werd in de portefeuilles. Elke partij leverde één wethouder: Kees Jurgens (PvdA, welzijn, sport en stadsbeheer/ gemeentewerken), Marijke Parker Brady (D66, economische zaken, onderwijs, verkeer en vervoer) en Francien Biesheuvel (VVD, ruimtelijke ordening, grondexploitatie, milieu, volkshuisvesting en zorg). Burgemeester Marie van Rossen hield de zorg voor de opvang van asielzoekers, bestuurlijke vernieuwing en voorlichting onder zich.

Vestingdagen

Op woensdag 12 augustus vertrok de stoet stoommachines vanaf de Beneluxhaven via Oostvoorne, Rockanje en Nieuwenhoorn naar Hellevoetsluis. Onderweg werd er op diverse plekken gestopt om water en kolen in te slaan. Op donderdag vond de traditionele lampionnenoptocht plaats, die ditmaal in het teken van het thema ‘Disney’ stond. Op vrijdag 14 augustus opende Marie van Rossen de Vestingdagen. Op het Zuidfront bezichtigden de 140.000 bezoekers de vijftig stoommachines, de demonstraties van de Koninklijke Marine, de vliegshow, de braderie en de kinderkermis.