Jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling werden slechts enkele vernielingen aangericht. Een 26-jarige man verdween achter de tralies omdat hij vanuit zijn auto schoten afvuurde. De politie maakte een einde aan zijn Nieuwjaarsgroet en nam het pistool en losse flodders in beslag.

Kademuren

Omdat het beheer van de havens de komende jaren miljoenen ging kosten – de kademuren verkeerden in deplorabele staat – nam de gemeente zich voor de tarieven in de loop van enkele jaren van 2,20 naar 7,50 gulden per vierkante meter te verhogen. De watersportverenigingen vreesden dat hun einde naderde.

Overbruggingsuitkering Sociale Dienst

De Sociale Dienst had in april 1990 een reorganisatie doorgevoerd, waardoor alle uitkeringsgerechtigden voortaan hun uitkering aan het begin in plaats van aan het einde van de maand ontvingen. Als overbrugging tussen beide regelingen kreeg iedereen een extra uitkering. Ofschoon in een begeleidende brief destijds was beloofd dat deze niet zou hoeven te worden terugbetaald, kreeg iedereen in januari te horen dat dit bedrag op last van de rijksoverheid alsnog werd teruggevorderd. Het leidde tot veel onrust.

Heliushaven

De gemeente Hellevoetsluis ging aan de slag met het Heliusproject. In de voormalige haven van de Deltawerken kwam een drie sterren hotel met 70 kamers, 228 recreatiewoningen, 180 vrije sectorwoningen, twee winkels, een sauna, squashbanen en ruim 200 ligplaatsen voor zeewaardige jachten. Het 100 miljoen gulden kostende project moest in vijf jaar worden uitgevoerd.