11 Van dorp tot stad

11

1330-1469

Als een dorp stadsrechten verwierf, kreeg het vooral meer zelfstandigheid. De inwoners, die voortaan poorters heetten, mochten veel meer dan de inwoners van omringende dorpen. Stadsrechten gaf een plaats twee belangrijke privileges: een stad mocht verdedigingswerken aanleggen en het stadsbestuur kreeg toestemming zelf wetten uit te vaardigen en straffen uit te delen. Verder lezen

12 Hoekse en Kabeljauwse twisten

12

1351 – 1489

Ruzies over de opvolger van de Graaf van Holland leidden tot de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook de dorpen in deze streek werden geteisterd door plundertochten door de twee partijen. Na de dood van de Hollandse graaf Willem IV in 1345 ontstond er tussen zijn zus Margaretha en haar zoon Willem V een ruzie over de opvolging. De strijd mondde uit in de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

Verder lezen

13 Religieus leven

13

Ca. 1200 – 1572

Zodra een gebied was bedijkt, stichtten de inwoners al snel een kerk. Want een plek om God te danken voor goede oogsten en om hulp te smeken in tijden van rampspoed, was erg belangrijk. In de Middeleeuwen gaven geloof en religie zin aan vrijwel alle aspecten van het dagelijkse leven. In de belevingswereld van veel mensen speelde de rechtvaardige hand van God een rol in alles wat om hen heen gebeurde.

Verder lezen

14 Koren- en watermolens

14

Ca. 1330-1900

Windmolens werden gebruikt voor het vermalen van graan tot meel of dienden voor het wegmalen van overtollig regenwater. In de middeleeuwen verschenen de eerste wieken aan de horizon. Windmolens zijn er in alle soorten, maten en doeleinden; de molens op Voorne-Putten dienden voornamelijk voor het malen van graan en het wegpompen van overtollig regenwater.

Verder lezen

15 Angelus Merula

15

1482-1557

Angelus Merula wilde de Katholieke kerk hervormen. Hij wilde bijvoorbeeld de heiligenverering en bedevaarten afschaffen. De inquisitie veroordeelde hem tot ketter. Engel Willemszoon de Merle werd omstreeks 1482 in Brielle geboren. Na jarenlang te hebben gestudeerd werd hij op 5 april 1511 in de Utrechtse Domkerk tot priester gewijd.

Verder lezen

16 De Opstand

16

1566-1572

Op 1 april 1572 zeilde een vloot Watergeuzen de Maas op. Diezelfde avond namen ze Den Briel in. Het vormde het keerpunt in de Opstand tegen de Spanjaarden. In 1555 kwam Filips II aan de macht. Zijn onverbiddelijke manier van regeren en geloofsvervolgingen leidden in de Nederlandse gewesten tot de Opstand.

Verder lezen

17 Een marinehaven in opkomst

17

1603-1665

In de 17e eeuw maakte het natuurlijke haventje achter de Helevoetse sluis een spectaculaire groei mee: van eenvoudige afwateringsgeul tot de belangrijkste oorlogshaven van de Republiek. Na een bezoek aan het haventje bij ‘de Helvoetsche Sluys in den Lande van Voorne’ waren de Staten van Holland overtuigd. Nergens was een veiligere plek te vinden om de oorlogsschepen te laten overwinteren.

Verder lezen

18 De verzanding van de Maas

18

1586-1650

Zandplaten maakte de Maas steeds slechter bevaarbaar en dat was nadelig voor de handel in Brielle. De platen werden als landbouwgrond in gebruik genomen: de geboorte van Rozenburg. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 had ingrijpende gevolgen. De ramp zorgde niet alleen voor dijkdoorbraken en overstromingen in grote delen van Zuid-Holland, maar er stroomde nadien minder water door de Maas. Daardoor nam de verzanding van de rivier een aanvang.

Verder lezen

19 Voorne-Putten op de kaart gezet

19

1695-1771

In 1695 gaf de Generale Dijkage opdracht om polderkaarten te laten maken. Voortaan was in één oogopslag duidelijk wie er moest meebetalen aan het onderhoud van dijken en wegen. De Generale Dijkage van Voorne zorgde voor de zeedijken rond het eiland. Iedereen die een stuk land bezat, moest meebetalen aan het onderhoud ervan. Om het innen van de belastingen te verbeteren, besloot de Generale Dijkage in 1695 een serie polderkaarten te laten maken.

Verder lezen

20 Moderne vestingen

20

1695-1715

De vestingen van Brielle en Hellevoetsluis verkeerden in slechte staat. Rond 1700 ondergingen beide plaatsen een ingrijpende verbouwing, zodat ze weer goed verdedigd konden worden. Tegen het einde van de 17e eeuw stond de hele vesting van Hellevoetsluis op instorten. De houten palen die de aarden wallen bij elkaar hielden waren grotendeels vergaan en de borstweringen brokkelden af. In Brielle was de situatie nauwelijks beter.

Verder lezen