Wittens Hoeck

De ledenraad van de woningbouwvereniging  besloot 360.000 gulden uit te trekken voor het aanpassen van de woningen in de Wittens Hoeck. Ook werd geld gereserveerd voor het vervangen van alle warmwaterboilers in de huizen in de Kulck Zuid.

Mijnenveger

Scheepswerf Van der Giessen De Noord droeg op vrijdag 20 februari het marinefregat Hellevoetsluis over aan de marine. Dat gebeurde in de haven van de marinestad, die voorafgaand door duikers werd geïnspecteerd. Omwonenden vreesden voor explosieven, maar het was om afval van de bodem te verwijderen. Het Hellevoetse Vredesplatform organiseerde geen protest, maar zou tijdens de open dagen op zaterdag en zondag wel pamfletten uitdelen onder het motto ‘Marinestad nee, vredesstad ja’.

Groeikernen

Na een werkbezoek aan Voorne-Putten concludeerde Wim Kok dat ‘’De Tweede kamer heel serieus moet luisteren naar de wensen en klachten van de groeikernen’. Ook signaleerde hij de verkeersdrukte en het schrijnende tekort aan bejaardencentra in de regio. De PvdA bleef echter tegen de komst van de Blankenburgtunnel, omdat dit teveel consequenties zou hebben voor het Westland.