Coalitievorming

VVD, D66 en PvdA waren het na drie weken onderhandelen eens geworden over het beleid. De gemeente schrapte de vierde wethouderspost, zodat er wat geschoven werd in de portefeuilles. Elke partij leverde één wethouder: Kees Jurgens (PvdA, welzijn, sport en stadsbeheer/ gemeentewerken), Marijke Parker Brady (D66, economische zaken, onderwijs, verkeer en vervoer) en Francien Biesheuvel (VVD, ruimtelijke ordening, grondexploitatie, milieu, volkshuisvesting en zorg). Burgemeester Marie van Rossen hield de zorg voor de opvang van asielzoekers, bestuurlijke vernieuwing en voorlichting onder zich.