8 Jacob van Maerlant

08

Ca. 1261- ca. 1266

Jacob van Maerlant is de bekendste dichter uit de Middeleeuwen. Hij verbleef ruim vijf jaar op Voorne en schreef diverse boeken in de volkstaal, die veel gekopieerd en gelezen werden. Jacob van Maerlant groeide uit tot één van de belangrijkste middeleeuwse dichters, met een omvangrijk en indrukwekkend oeuvre. Zijn Nederlandstalige literaire verhalen, volksbijbel en encyclopedieën waren erg populair onder de adel en de gegoede burgerij.

Verder lezen

9 Het ontstaan van polders

09

Ca. 1200 – 1600

Dijken beschermden het land tegen overstromingen. In 1355 bezegelde Machteld van Voorne de bedijkingsakte voor Oudenhoorn, waarna weer een stukje land kon worden ingepolderd. De eerste polders die omstreeks 1200 werden bedijkt waren klein en hadden een ringdijk. Voorbeelden hiervan zijn Heenvliet, Zwartewaal en Abbenbroek. Vanaf die polders werden nieuwe dijken gelegd, zodat er stapsgewijs steeds meer land werd ingepolderd. De latere polders waren groter en bovendien met rechte wegen en sloten veel planmatiger ingericht.

Verder lezen

10 Het Hof van Putten

10

1304  - 1456

De Heren van Putten regeerden over hun heerlijkheid vanuit het hofcomplex in Geervliet. Toen de heerlijkheid aan de Graaf van Holland was vervallen, verbleef de Ruwaard van Putten er. De Heerlijkheid Putten omvatte aanvankelijk het eiland Putten en delen van IJsselmonde, de Hoekse Waard en Flakkee. Door te trouwen met Aleyd van Strien wist de Heer van Putten, Nicolaas III, zijn grondgebied uit te breiden met Strijen, een deel van de Hoekse Waard en een stukje in Noord-Brabant (Klundert en Zevenbergen).

Verder lezen

11 Van dorp tot stad

11

1330-1469

Als een dorp stadsrechten verwierf, kreeg het vooral meer zelfstandigheid. De inwoners, die voortaan poorters heetten, mochten veel meer dan de inwoners van omringende dorpen. Stadsrechten gaf een plaats twee belangrijke privileges: een stad mocht verdedigingswerken aanleggen en het stadsbestuur kreeg toestemming zelf wetten uit te vaardigen en straffen uit te delen. Verder lezen

12 Hoekse en Kabeljauwse twisten

12

1351 – 1489

Ruzies over de opvolger van de Graaf van Holland leidden tot de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook de dorpen in deze streek werden geteisterd door plundertochten door de twee partijen. Na de dood van de Hollandse graaf Willem IV in 1345 ontstond er tussen zijn zus Margaretha en haar zoon Willem V een ruzie over de opvolging. De strijd mondde uit in de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

Verder lezen

13 Religieus leven

13

Ca. 1200 – 1572

Zodra een gebied was bedijkt, stichtten de inwoners al snel een kerk. Want een plek om God te danken voor goede oogsten en om hulp te smeken in tijden van rampspoed, was erg belangrijk. In de Middeleeuwen gaven geloof en religie zin aan vrijwel alle aspecten van het dagelijkse leven. In de belevingswereld van veel mensen speelde de rechtvaardige hand van God een rol in alles wat om hen heen gebeurde.

Verder lezen

14 Koren- en watermolens

14

Ca. 1330-1900

Windmolens werden gebruikt voor het vermalen van graan tot meel of dienden voor het wegmalen van overtollig regenwater. In de middeleeuwen verschenen de eerste wieken aan de horizon. Windmolens zijn er in alle soorten, maten en doeleinden; de molens op Voorne-Putten dienden voornamelijk voor het malen van graan en het wegpompen van overtollig regenwater.

Verder lezen

15 Angelus Merula

15

1482-1557

Angelus Merula wilde de Katholieke kerk hervormen. Hij wilde bijvoorbeeld de heiligenverering en bedevaarten afschaffen. De inquisitie veroordeelde hem tot ketter. Engel Willemszoon de Merle werd omstreeks 1482 in Brielle geboren. Na jarenlang te hebben gestudeerd werd hij op 5 april 1511 in de Utrechtse Domkerk tot priester gewijd.

Verder lezen

16 De Opstand

16

1566-1572

Op 1 april 1572 zeilde een vloot Watergeuzen de Maas op. Diezelfde avond namen ze Den Briel in. Het vormde het keerpunt in de Opstand tegen de Spanjaarden. In 1555 kwam Filips II aan de macht. Zijn onverbiddelijke manier van regeren en geloofsvervolgingen leidden in de Nederlandse gewesten tot de Opstand.

Verder lezen

17 Een marinehaven in opkomst

17

1603-1665

In de 17e eeuw maakte het natuurlijke haventje achter de Helevoetse sluis een spectaculaire groei mee: van eenvoudige afwateringsgeul tot de belangrijkste oorlogshaven van de Republiek. Na een bezoek aan het haventje bij ‘de Helvoetsche Sluys in den Lande van Voorne’ waren de Staten van Holland overtuigd. Nergens was een veiligere plek te vinden om de oorlogsschepen te laten overwinteren.

Verder lezen