Ambtsketen

Er bestond een ‘Landelijke Werkgroep Ambtsketen’ die zich beijverde voor een moderner en lichter ambtsketen voor (vrouwelijke) burgemeesters. Marie van Rossen was voorzitter van deze werkgroep, en daarom werd ook de gemeente Hellevoetsluis verzocht 1500 gulden beschikbaar te stellen om diverse vormgevers nieuwe ontwerpen te laten maken.