Samenwerkingsproject Mishandeling

Een twee jaar durend onderzoek van het samenwerkingsproject Mishandeling, Incest, Suïcide (MIS) onder 8000 leerlingen had duidelijk gemaakt dat bijna 200 leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs ooit slachtoffer waren geworden van seksueel misbruik of mishandeling. Van nog eens 64 kinderen bestond het vermoeden. Het aantal lag daarmee overigens niet boven het landelijk gemiddelde. De afdeling jeugdgezondheidsdienst van de GGD moest tot haar teleurstelling constateren dat dit voldeed aan de verwachtingen.

Vesting

Het besef groeide dat de Vesting in feite helemaal niet zo’n fraaie toeristische trekker was als alle VVV-folders ons wilden doen geloven. Een telefonische enquête had al duidelijk gemaakt dat de uitgaansmogelijkheden, het museumaanbod, de parkeergelegenheid, het onderhoud van de vestingwallen en het strandje onvoldoende waren. Het winkelaanbod kreeg zelfs een dikke onvoldoende. Kortom, er moest drastisch te werk worden gegaan: de lelijke bedrijfspanden moesten verdwijnen, het droogdok gerestaureerd, de wallen opgeknapt en het aanbod aan winkels, cafés en musea verbeterd en uitgebreid.

Heliushaven

De Raad van State wees op woensdag 19 april de plannen voor de Heliushaven af. Dat betekende dat de bouw van 225 recreatiewoningen, 174 permanente woningen en 200 ligplaatsen voor schepen niet mocht doorgaan. Grootste bezwaar waren de permanente woningen, die het karakteristieke stuk landschap teveel aantastten. Alle bezwaarmakers waren tevreden over de uitspraak. De gemeente liet weten dat ze met een nieuw plan zou komen waarin minder grootschalig werd uitgepakt.