27 Leren lezen en schrijven

27

1799-1840

De jeugd op Voorne-Putten kreeg onderwijs in één van de vele dorpsschooltjes. De kwaliteit was over het algemeen goed, zodat de meeste mensen behoorlijk konden lezen en schrijven. School en onderwijs was eeuwenlang door zowel de kerk als het stad- of dorpsbestuur geregeld. Door de scheiding tussen kerk en staat die in de Franse tijd werd doorgevoerd, kreeg de overheid het onderwijs volledig in beheer.

In de zeventiende eeuw – toen het de Republiek erg voor de wind ging – verrezen overal schooltjes. In de meeste dorpen waren lokaaltjes gemaakt in huizen, al dan niet van de schoolmeester, waar de leerlingen op leitjes hun lessen maakten. Er was nog geen leerplicht. Kinderen werden thuis gehouden als ’s winters de wegen naar de school te slecht waren of ’s zomers het seizoen aanbrak waarop de oogst binnengehaald moest worden. Toch was de kwaliteit van het onderwijs over het algemeen goed te noemen en konden de meeste mensen een beetje lezen en schrijven. Het onderwijs werd door het Franse bewind gezien als hét middel om alle inwoners vertrouwd te maken met de cultuur van de nieuwe nationale staat. De eerste stap was het herinrichten en reorganiseren van het onderwijsstelsel in Nederland. Uit een landelijke enquête bleek dat het met het onderwijs lang niet zo slecht was gesteld als wel werd aangenomen. Op Voorne-Putten was elke plaats voorzien van een schoolmeester, die naast zijn jaarlijkse salaris vaak ook een gratis woning bewoonde en een jaarlijkse hoeveelheid turf kreeg om het huis en de school te verwarmen. Naast het gemeentebestuur hield ook de rijksoverheid de kwaliteit van het onderwijs in de gaten. De hoofdinspecteur van het onderwijs in Nederland bezocht de regio in 1838 en maakte daar een rapport van: ,,De meeste schoollokalen en meubelen vond ik in een goeden staat, zooals te Abbenbroek: waar hetzelve uitmuntend is en ik het onderwijs in goede staat vond. Hekelingen: lokaal en onderwijs beantwoorden aan elkander in doelmatigheid. Nieuwenhoorn: het lokaal trok vooral mijn aandacht door deszelfs grootte en fraaiheid. Er zijn toch nog eenige schoollokalen in dit eiland, die verbetering of vernieuwing noodig hebben. Nieuw-Helvoet: het lokaal maakt een gedeelte van het kerkgebouw uit en is daardoor moeijlijk te verbeteren. Spijkenisse: lokaal en onderwijs zijn in slechten staat. Simonshaven: het lokaal dreigde in te storten; doch een nieuw gebouw wordt thans gesticht.’’

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>