25 Jan Blanken

25

1775-1806

De naam Jan Blanken is bovenal verbonden met het Droogdok. Hij was echter ook de drijvende kracht achter de aanleg van de Rijkstraatweg en diverse verdedigingswerken. In 1775 werd de twintigjarige Jan Blanken Jansz. aangesteld als opzichter van ’s Landswerken in Hellevoetsluis. Zijn taak bestond uit het toezichthouden op de vestingwerken op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Beijerlanden.

In Hellevoetsluis is de naam Jan Blanken bovenal verbonden met het droogdok. Zijn eerste voorstellen om een droogdok aan te leggen stammen uit 1787. Die plannen verdwenen echter voorlopig in de la. Ook zijn idee om het eeuwenoude voetpad tussen Brielle en Hellevoetsluis met klinkers te verharden tot een straatweg bleef onuitgevoerd omdat de kosten te hoog waren. Toen er plannen waren om de zeesluis te verbreden, de kaden te repareren en de haven uit te graven, was het noodzakelijk de Hellevoetse haven af te dammen en leeg te pompen. Jan Blanken greep zijn kans. Hij toonde aan dat de aanschaf van een stoommachine heel voordelig was: eerst kon de haven ermee worden leeggepompt en vervolgens kon de machine worden gebruikt voor een droogdok. Hij kreeg zijn zin. Het bleek een hele uitdaging om een stoommachine aan te kopen in Engeland, want dat land was de vijand van Frankrijk en er mocht geen handel mee worden gedreven. De onderhandelingen en het transport naar Hellevoetsluis verliepen in het diepste geheim. Nadat het Pompgebouw eind 1801 gereed was kon de haven worden afgedamd. Op 17 maart 1802 stond deze na vier onafgebroken dagen pompen volledig droog. Arbeiders konden meteen met spaden en kruiwagens aan de slag om de bodem uit te baggeren. Zodra het werk aan de zeesluis, de kademuren en de uitwateringssluizen werden in 1803 afgerond, zodat Jan Blanken alle aandacht op het droogdok kon richten. In de zomer van 1804 kwam er ook geld beschikbaar om de Straatweg aan te leggen. Op 10 juni 1805 was de eerste steenlegging bij Brielle een feit. Vervolgens werd de gehele zomer flinke vorderingen gemaakt. In oktober was men al tot voorbij de molen van Nieuwenhoorn gekomen. Uiteindelijk werden er in twee jaar tijd ruim 5,6 miljoen klinkers gelegd. September 1806 werd een feestelijke maand voor Jan Blanken. Niet alleen de Straatweg was klaar, op 13 september werd de Euridice als eerste schip gedokt.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>