Woningbouw

In 1991 waren 143 woningen opgeleverd, waardoor het aantal op 13.518 kwam te staan. Hiervan bestond ruim 40% uit woningwetwoningen, 23,8% uit premiekoopwoningen en 15,1% uit premiehuurwoningen. Van het totale woningbestand is iets meer dan 80% laagbouw.

Stichting Woonruimteverdeling

Het Gemeentelijk Woningbedrijf en de andere woningverhuurders namen deel in de Stichting Woonruimteverdeling. Nadeel was dat er sindsdien geen woningen meer achter de hand werden gehouden die als ‘sociaal vangnet’ konden worden gebruikt voor de mensen die met een hopeloze huurachterstand hun woning werden uitgezet, of voor de langdurig woningzoekenden.

Renovatie West-Barrièrestraat

Zestien van de 28 woningen aan de West-Barrièrestraat waren gerenoveerd en de nieuwe bewoners kregen hun sleutel. De twaalf huizen waarvan de bewoners niet akkoord waren gegaan met de renovatie, en de daarmee gepaard gaande huurverhoging van 170 gulden per maand, kregen groot onderhoud.

Droogdok

Omdat het oorspronkelijke plan rond de restauratie van het Droogdok en de inrichting van het terrein met musea, paviljoens en een stoommuseum te duur was om te realiseren, breidde de architect Charles Vandenhove het plan uit met woningbouw. Langs het Groote Dok moesten woningen komen en op Bastion III waren kantoren en winkels met een ondergrondse parkeergarage gepland.

Sportvelden Boerseweg

De kans was groot dat op de sportvelden aan de Boerseweg in Hellevoetsluis woningen werden gebouwd. Door het verdwijnen van rugby- en softbalvereniging The Unicorns was op het sportcomplex, waar ook hockeyclub Voorne zetelde, een groot aantal velden niet meer in gebruik.