Woningbedrijf

Voor het eerst in tien jaar ging het gemeentelijk woningbedrijf weer zelf bouwen: 128 bejaardenwoningen in Den Bonsen Hoek. Het was een groot risico voor wethouder Damen, want als het ministerie van Volkshuisvesting niet akkoord met het plan ging – en daar was alle reden voor – was hij zijn baan kwijt.

Nieuwbouw basisschool Het Kompas

Wethouder Parker-Brady hanteerde de troffel om de eerste steen te leggen van de protestants-christelijke basisschool Het Kompas in Den Bonsen Hoek. Tevens werd bekend gemaakt dat het ministerie toestemming had gegeven voor de bouw van een tweede openbare school met zeven lokalen.

Nieuwe burgemeester

Uit de zeventien kandidaten werd de 47-jarige Marie van Rossen gekozen tot nieuwe burgemeester van Hellevoetsluis. Ze had een carrière als raadslid en wethouder in Leiden, maar nadat ze daar door de fractie aan de kant was gezet, gaf ze les aan de universiteit van Leiden in politicologie en staatkunde. Op donderdag 6 december werd ze als burgemeester geïnstalleerd.

Vereniging Huurdersbelangen

De huurdersbelangenvereniging Puntjes Lager reageerde geprikkeld op een nieuwe vereniging voor huurders, de Vereniging Huurdersbelang Hellevoetsluis (VHH). De dreiging die daarvan uitging voor het ledenbestand van Puntjes Lager bracht de vereniging ertoe weer een offensief richting wethouder Damen te openen.