Weekmarkt

Besloten werd om de markt voorlopig in de Vesting te houden. De winkeliers in de Struyten waren tegen de verplaatsing omdat de markt teveel parkeerplaatsen in beslag nam en de bewoners van de Vesting waren tegen omdat ze voor veel boodschappen afhankelijk waren van de markt.

Weekmarkt

Nadat de weekmarkt vanwege de Vestingdagen een keer naast De Struytse Hoeck was gehouden, waren zowel de marktkooplieden als de winkeliers enthousiast en wilden zij dat de markt voortaan elke week bij het winkelcentrum kwam te staan. De gemeente was terughoudend, want de vrees bestond dat de Vesting doodbloedde.