Kademuren

Omdat het beheer van de havens de komende jaren miljoenen ging kosten – de kademuren verkeerden in deplorabele staat – nam de gemeente zich voor de tarieven in de loop van enkele jaren van 2,20 naar 7,50 gulden per vierkante meter te verhogen. De watersportverenigingen vreesden dat hun einde naderde.

Watersportvereniging Hellevoetsluis

De watersportvereniging Hellevoetsluis vierde haar 20-jarig bestaan met de onthulling van een gedenkteken en een speciale triatlon: behendigheidsmanoeuvres met een zeilschip of motorboot, een potje skijakken (met kayak-achtige ski’s over het water lopen) en hardlopen.