Basisscholen

De 1100 leerlingen van de openbare basisscholen De Houthoeffe, De Vlotbrug, De Morgenstont, De Sprong en de protestants christelijke school De Regenboog liepen op donderdag 22 april een sponsorloop waarvan de opbrengst was voor de kinderen in Kosovo. Unicef startte een onderwijsprogramma, wat voor de kinderen daar rust en houvast in een chaotische situatie betekende.