Stichting Woonruimteverdeling

Het Gemeentelijk Woningbedrijf en de andere woningverhuurders namen deel in de Stichting Woonruimteverdeling. Nadeel was dat er sindsdien geen woningen meer achter de hand werden gehouden die als ‘sociaal vangnet’ konden worden gebruikt voor de mensen die met een hopeloze huurachterstand hun woning werden uitgezet, of voor de langdurig woningzoekenden.

Quackpolder

De recent opgerichte Stichting tot Behoud van de Quackpolder begon een protestactie om de komst van een bungalowpark tegen te gaan. Ze twijfelden aan de argumenten dat het voor werkgelegenheid zou zorgen. Dit zou  in ieder geval niet opwegen tegen het verlies van de kwetsbare natuur.