Heliushaven

Tijdens een laatste inspraakronde probeerden verschillende burgers, de Vereniging tot Bescherming van de Vesting, Milieudefensie, Friends of the Earth en politieke partijen met felle en soms emotionele protesten de bouw van de Heliushaven te voorkomen. ‘Verkwanselen van ons culturele erfgoed’ en ‘een uniek stuk natuur wordt platgelegd voor een project waar alleen de rijke niet-Hellevoeters van profiteren’ waren de argumenten. De tien hectare werden tenslotte toch voor zeven miljoen verkocht aan Proper Stok.

Woningbouw Appelgaarde

Bewoners van de Appelgaarde en Moerbijgaarde protesteerden tevergeefs tijdens de raadsvergadering. Van Geest Bouw BV mocht 15 koopwoningen bouwen op een braakliggend terrein achter hun woning. De gemeente liep zodoende de subsidie niet mis van de rijksoverheid om het woonwagenkamp aan de Appelgaarde te integreren in de woonwijk.

Mijnenveger

Scheepswerf Van der Giessen De Noord droeg op vrijdag 20 februari het marinefregat Hellevoetsluis over aan de marine. Dat gebeurde in de haven van de marinestad, die voorafgaand door duikers werd geïnspecteerd. Omwonenden vreesden voor explosieven, maar het was om afval van de bodem te verwijderen. Het Hellevoetse Vredesplatform organiseerde geen protest, maar zou tijdens de open dagen op zaterdag en zondag wel pamfletten uitdelen onder het motto ‘Marinestad nee, vredesstad ja’.