Toerisme

Bij zijn aantreden als burgemeester maakte Van der Jagt zijn bedoelingen meteen duidelijk: hij zag voor de oude marinestad een functie als toeristische trekpleister weggelegd. De plannen vlogen sindsdien pakkendik over tafel. In de Quackpolder moest een bungalowpark komen. Het Tromphuis zou een hotel worden, de Vesting een groot attractiepark met als “kroonstuk” het Dok als museum van nationale allure. Kosten: 30 miljoen. Ideeën te over, maar wat komt er nu van terecht?

Opspuiten Quackstrand

Op maandag 23 januari ging de ophoging van het Quackstrand van start. In negen weken zou er over een lengte van twee kilometer een strook van 60 tot 100 meter strand worden opgespoten. De operatie kostte een half miljoen gulden. Naar verwachting konden hier jaarlijks zo’n 10.000 strandgangers vertoeven.