Waterrecreatie

Tijdens de Nationale Open Dag Waterrecreatie, die in heel Nederland werd georganiseerd om watersport en –recreatie te promoten, lag de mijnenveger Hellevoetsluis in de haven. Ook het schip van de zeekadetten, een Tender van het Loodswezen en een schip van de rijkspolitie te water waren te bezichtigen.

Mijnenveger

Scheepswerf Van der Giessen De Noord droeg op vrijdag 20 februari het marinefregat Hellevoetsluis over aan de marine. Dat gebeurde in de haven van de marinestad, die voorafgaand door duikers werd geïnspecteerd. Omwonenden vreesden voor explosieven, maar het was om afval van de bodem te verwijderen. Het Hellevoetse Vredesplatform organiseerde geen protest, maar zou tijdens de open dagen op zaterdag en zondag wel pamfletten uitdelen onder het motto ‘Marinestad nee, vredesstad ja’.

Mijnenveger

De mijnenveger Hellevoetsluis vertrok naar de Perzische Golf. Voorafgaand aan de reis moest het schip naar het Haringvliet voor een ‘demagnetiseringsbeurt’. Het marineschip deed Hellevoetsluis aan voor een officieel afscheid. Onder de belangstellenden waren ook demonstranten: ‘Nederland laat zich manipuleren door kapitalistische NAVO-heren’ en ‘Voor gezondheidszorg geen poen, maar voor mijnenvegers naar de Golf wel veertien miljoen’.