Waterzuiveringsinstallatie

De nieuwe waterzuiveringsinstallatie was gereed en werd op maandag 14 juni door commissaris van de Koningin Leemhuis in gebruik genomen. Voortaan kon er vijf miljoen liter afvalwater per uur worden verwerkt. Het afvalwater doorliep een traject waarin bacteriën fosfaten, stikstof en andere stoffen afbreken en de biomassa tenslotte in de nabezinkbak wordt gescheiden. Het slibafval wordt in een silo opgeslagen om te worden afgevoerd en verbrand, het schone water wordt in het Kanaal geloosd. ’s Zomers, als er in het kanaal wordt gezwommen, krijgt het water een extra behandeling met UV-licht, zodat schadelijke ziektekiemen worden gedood. Ook het afvalwater van Oudenhoorn en Vierpolders werden voortaan hierin gezuiverd.

Disco

De disco zou definitief niet op de Kickersbloem worden gevestigd, zodat de meest ideale locatie opnieuw uitkwam op de hoek Zoomweg – Amnesty Internationallaan. Echter, die plek had de Provincie in 1993 en 1996 ook al afgewezen als plek waar de uitgaansgelegenheid kon worden gevestigd.

Stedelijke vernieuwing

In het lijvige boekwerk ‘Stedelijke vernieuwing in Hellevoetsluis’ waren alle pijlen gericht op de wijk De Struyten. Het was een onoverzichtelijke en rommelige buurt, waar door het ontbreken van voortuinen sprake was van een stenen woonomgeving. De gestapelde tweekamerappartementen aan de Koedijk zouden moeten worden gesloopt. Verder werd er gehamerd op openbaar groen en afwisselende bebouwing.