Windmolens N57

De plannen om langs de N57 zes windturbines te plaatsen leidden tot protest. In Nieuwenhoorn verschenen posters achter de ramen en in de commissie Stadsontwikkeling werden kritische vragen over geluidsoverlast gesteld. De stichting ‘Windmolens N57 NEE!’ verzamelde honderden bezwaarschriften, zodat de gemeenteraad uiteindelijk op 1 maart negatief oordeelde.