Opspuiten Quackstrand

Op maandag 23 januari ging de ophoging van het Quackstrand van start. In negen weken zou er over een lengte van twee kilometer een strook van 60 tot 100 meter strand worden opgespoten. De operatie kostte een half miljoen gulden. Naar verwachting konden hier jaarlijks zo’n 10.000 strandgangers vertoeven.

Nieuwbouw

Volgens het rapport ‘Hellevoetsluis in de negentiger jaren’ moest ongeveer 70 tot 80% van de nieuwbouw duurdere koopwoningen zijn. Dit was nodig voor het doorstromen van inwoners. De Bonsen Hoek werd helemaal volgebouwd met nog eens 875 huizen. Het aantal inwoners zou rond het jaar 2000 uitkomen op 35.000. De gemeente mocht echter steeds minder sociale huurwoningen bouwen. Dit jaar nog 25, maar in 1991 nog maar 17 en in 1992 slechts 13.