Heliushaven

Er was veel verdeeldheid, maar er werd door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor de Heliushaven aangenomen. Er zou een grote loods van Arie de Boom worden gebouwd en zo’n 140 recreatiewoningen. De loods van Arie de Boom zou de gemeente volgens afspraak in 2003 voor zes miljoen aankopen. Op dat terrein kon na een schoonmaak van de bodem begonnen worden aan de bouw van appartementen en een museumboulevard, dat in 2006 klaar moest zijn.

Heliushaven

De Raad van State wees op woensdag 19 april de plannen voor de Heliushaven af. Dat betekende dat de bouw van 225 recreatiewoningen, 174 permanente woningen en 200 ligplaatsen voor schepen niet mocht doorgaan. Grootste bezwaar waren de permanente woningen, die het karakteristieke stuk landschap teveel aantastten. Alle bezwaarmakers waren tevreden over de uitspraak. De gemeente liet weten dat ze met een nieuw plan zou komen waarin minder grootschalig werd uitgepakt.

Referendum

Voor het eerst sinds de gemeenteraad in mei de mogelijkheid had ingevoerd om een volksraadpleging of een referendum te houden, diende de Vereniging tot Bescherming van de Vesting een aanvraag in. Ze wilden een uitspraak van de Hellevoetse bevolking over het plan rond de Heliushaven. Enkele weken later liet de gemeente weten dat het verzoek niet werd ingewilligd. Het voldeed niet aan de voorwaarden, want de raad had immers al besluiten rond dit project genomen. De partijen waren daarna flink verdeeld. De VVD, die in mei tegen het hele referendumexperiment was, wilde het wel laten doorgaan. Tijdens een commissievergadering bekende D66 tot ieders verbazing en hilariteit tegen te zijn. De burgemeester wist geen voorbeelden te geven van onderwerpen die wel in aanmerking zouden komen. Uiteindelijk blokkeerde de coalitie van PvdA, CDA en D66 het voorstel, omdat de gemeente al grond had gekocht en een intentieverklaring met een projectontwikkelaar had gesloten.

Heliushaven

De gemeente Hellevoetsluis ging aan de slag met het Heliusproject. In de voormalige haven van de Deltawerken kwam een drie sterren hotel met 70 kamers, 228 recreatiewoningen, 180 vrije sectorwoningen, twee winkels, een sauna, squashbanen en ruim 200 ligplaatsen voor zeewaardige jachten. Het 100 miljoen gulden kostende project moest in vijf jaar worden uitgevoerd.

Zeekadetten

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Zeekadettenkorps was er een spectaculaire rampenoefening voorbereid. De zeekadetten konden vanaf het koninklijk jacht Piet Hein zien hoe brandweer, EHBO’ers en het Rode Kruis werkten om de gevolgen van de neergestorte straaljager naast de Heliushaven, en de auto-ongelukken met zes auto’s en de beknelde slachtoffers, te helpen.