Referendum

Voor het eerst sinds de gemeenteraad in mei de mogelijkheid had ingevoerd om een volksraadpleging of een referendum te houden, diende de Vereniging tot Bescherming van de Vesting een aanvraag in. Ze wilden een uitspraak van de Hellevoetse bevolking over het plan rond de Heliushaven. Enkele weken later liet de gemeente weten dat het verzoek niet werd ingewilligd. Het voldeed niet aan de voorwaarden, want de raad had immers al besluiten rond dit project genomen. De partijen waren daarna flink verdeeld. De VVD, die in mei tegen het hele referendumexperiment was, wilde het wel laten doorgaan. Tijdens een commissievergadering bekende D66 tot ieders verbazing en hilariteit tegen te zijn. De burgemeester wist geen voorbeelden te geven van onderwerpen die wel in aanmerking zouden komen. Uiteindelijk blokkeerde de coalitie van PvdA, CDA en D66 het voorstel, omdat de gemeente al grond had gekocht en een intentieverklaring met een projectontwikkelaar had gesloten.

Restauratie Droogdok

De gemeente besloot om maar gewoon met de restauratie van het Droogdok te beginnen, ook al lag er geen kant-en-klaar plan en was er ook nog geen sluitende begroting. Scheepsbouwmeester Willem Vos, die in Lelystad de Batavia namaakte, adviseerde dat de restauratie zelf ook volop dagjesmensen zou trekken, en dat zou ook geld in het laatje brengen. De in oprichting zijnde Stichting Droogdok Jan Blanken zou een en ander gaan coördineren.

Decemberuitkering

Na twee jaar touwtrekken betaalde de gemeente de ‘decemberuitkering’ uit aan de uitkeringsgerechtigden. Echter alleen aan de 38 cliënten die bezwaar hadden aangetekend bij de Provincie. De gemeente ging namelijk in beroep bij de Raad van State. De resterende 120 uitkeringsgerechtigden moesten op de uitspraak wachten.

Vrouwenraad

De Vrouwenraad liet een enquête naar ‘enge plekken’ uitvoeren. Het fietstunneltje onder de Amnesty Internationallaan, De Struytse Hoeck en de Harp werden als onveilig ervaren. Het Trambaanpad werd ’s avonds eveneens zoveel mogelijk vermeden. De gemeente liet de politie vervolgens uitzoeken op welke plekken veel vandalisme en criminaliteit plaatsvond, om dat vervolgens aan te pakken.

Bezuinigingen

Door het verhogen van de heffingen en belastingen en het bezuinigingen op de bibliotheek, toerisme en straatmeubilair hield de gemeente de financiën op orde. De tekorten uit de jaren ’80 waren inmiddels weggewerkt en er hoefde voor het eerst in zeven jaar geen greep in de algemene reserves te worden gedaan.

Kademuren

Omdat het beheer van de havens de komende jaren miljoenen ging kosten – de kademuren verkeerden in deplorabele staat – nam de gemeente zich voor de tarieven in de loop van enkele jaren van 2,20 naar 7,50 gulden per vierkante meter te verhogen. De watersportverenigingen vreesden dat hun einde naderde.