Coalitievorming

VVD, D66 en PvdA waren het na drie weken onderhandelen eens geworden over het beleid. De gemeente schrapte de vierde wethouderspost, zodat er wat geschoven werd in de portefeuilles. Elke partij leverde één wethouder: Kees Jurgens (PvdA, welzijn, sport en stadsbeheer/ gemeentewerken), Marijke Parker Brady (D66, economische zaken, onderwijs, verkeer en vervoer) en Francien Biesheuvel (VVD, ruimtelijke ordening, grondexploitatie, milieu, volkshuisvesting en zorg). Burgemeester Marie van Rossen hield de zorg voor de opvang van asielzoekers, bestuurlijke vernieuwing en voorlichting onder zich.

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart betekenden een flinke dreun voor de PvdA: die ging van tien naar zes zetels. D66 ging van één naar vier en GroenLinks van één naar drie. De VVD kreeg vijf zetels, resp. het CDA en IBH behielden hun drie en twee zetels. Tot verbazing en ergernis van diverse raadsleden werd er geruisloos een coalitie gevormd tussen PvdA, CDA en D66. ,,Het gerucht ging op het gemeentehuis dat alles vrijdag al was beklonken”, aldus Francien Biesheuvel. ,,Het was allemaal al voorgekookt. En dan krijg ik toch een vieze smaak in mijn mond.’’