Radio Voorne

Vanaf zaterdag 1 februari werd het signaal van de HOS ook op de Brielse kabel doorgegeven. Burgemeester Sala verwelkomde de radiozender met een ferme trompetstoot. Omdat de zender ook al in Bernisse en Westvoorne was te horen, werd de naam omgedoopt tot Radio Voorne. Het aantal zenduren werd uitgebreid.

Opening Haringvlietsluizen

Natuurmonumenten pleitte voor het openstellen van de Haringvlietsluizen om het Deltagebied natuurlijker te maken. Het Bestuurlijk Overleg Haringvliet vond echter dat eerst het vervuilde slib van de bodem moest worden verwijderd. Natuurmonumenten vreesde dat het daardoor nog tientallen jaren zou duren voordat de sluizen werden geopend.

Woningbouw

In 1991 waren 143 woningen opgeleverd, waardoor het aantal op 13.518 kwam te staan. Hiervan bestond ruim 40% uit woningwetwoningen, 23,8% uit premiekoopwoningen en 15,1% uit premiehuurwoningen. Van het totale woningbestand is iets meer dan 80% laagbouw.