Woningbedrijf

Voor het eerst in tien jaar ging het gemeentelijk woningbedrijf weer zelf bouwen: 128 bejaardenwoningen in Den Bonsen Hoek. Het was een groot risico voor wethouder Damen, want als het ministerie van Volkshuisvesting niet akkoord met het plan ging – en daar was alle reden voor – was hij zijn baan kwijt.

Vereniging Huurdersbelangen

De huurdersbelangenvereniging Puntjes Lager reageerde geprikkeld op een nieuwe vereniging voor huurders, de Vereniging Huurdersbelang Hellevoetsluis (VHH). De dreiging die daarvan uitging voor het ledenbestand van Puntjes Lager bracht de vereniging ertoe weer een offensief richting wethouder Damen te openen.

1 aprilgrap

Op 1 april waren burgemeester Van der Jagt en de wethouders Klitsie en Damen naar de Bonsen Hoek gekomen om de introductie van een gloednieuwe plant- en zaaigoedmachine bij te wonen. Deze zou de nieuwbouwwijk ‘in korte tijd geheel mechanisch van openbaar groen voorzien’. Maar vanonder het doek kwam een oude aardappelpootmachine tevoorschijn: 1 april!