Brandstichting

In het eerste weekend van april zorgden diverse branden voor een miljoenenschade. Wijkcentrum De Medeklinker met sportzaal, een ruimte van psychiatrisch ziekenhuis Delta en de hooischuur van kinderboerderij De Kerkestee gingen in vlammen op. Ook brandden twee auto’s aan de Molenstraat en vuilcontainers op de Struytse Hoeck uit en ging het schuurtje bij tennisvereniging De Kooistee in vlammen op.

Omdat de branden allemaal binnen een uur werden gemeld, trad het bijstandsplan in werking en kwamen korpsen uit de regio assistentie verlenen. De politie had sterk het vermoeden dat het om brandstichting ging.

Basisscholen in brand

In de vroege ochtend van zaterdag 6 februari brandden twee voormalige schoolgebouwen volledig uit. De brand begon in de voormalige Montessorischool aan de Atalanta en sloeg over naar de aangrenzende school De Plattendijk, die al deels gesloopt was. Een dag later ging de kantine van de naturistenvereniging aan de Voorvorseweg in vlammen op. De politie had geen aanwijzingen dat om een pyromaan ging.

Brandstichtingen

Basisschool De Houthoeffe aan de Kreeft brandde tijdens de jaarwisseling volledig af (schade: 1,5 miljoen gulden). De brandweer kon ternauwernood voorkomen dat de naastgelegen school De Ark in vlammen opging. Diezelfde nacht werd er via de brievenbus vuurwerk in basisschool De Kring aan het Burchtpad geworpen, maar het vuur doofde vanzelf.

Op Nieuwjaarsdag zag een oplettende buurtbewoner dat jongeren brandend materiaal door een kapot raam van ’t Schrijverke wierpen en wist door kordaat optreden het vuur in bedwang te houden totdat de brandweer arriveerde. Hierdoor bleef de schade aan het gebouw beperkt.

Op donderdag 2 januari was het de beurt aan de leegstaande, houten noodgebouwen van het Jacob van Liesveldt: die brandden tot de grond toe af. De brandweer kon niet anders doen dan ze gecontroleerd te laten uitbranden en de naastgelegen gebouwen te beschermen.

Op vrijdag 3 januari werden in de hal van de flat Landzicht aan de Parnassialaan drie brommers in brand gestoken, met als gevolg dat alle telefoonverbindingen en de elektriciteit uitvielen, de hal uitbrandde, en een deel van de bewoners geëvacueerd moest worden. Op zondag 5 januari werd tenslotte een woning aan de Harp in de as gelegd. De politie vermoedde dat het ook hier om brandstichting ging, voorafgegaan door een inbraak.