Heliushaven

De Raad van State wees op woensdag 19 april de plannen voor de Heliushaven af. Dat betekende dat de bouw van 225 recreatiewoningen, 174 permanente woningen en 200 ligplaatsen voor schepen niet mocht doorgaan. Grootste bezwaar waren de permanente woningen, die het karakteristieke stuk landschap teveel aantastten. Alle bezwaarmakers waren tevreden over de uitspraak. De gemeente liet weten dat ze met een nieuw plan zou komen waarin minder grootschalig werd uitgepakt.