Storm (1)

De storm die op donderdag 25 januari over Nederland raasde, leidde tot heel veel schade. ’s Middags dreigde het dak van De Grootenhoek weg te waaien. Brandweer en politie konden dat voorkomen door een vrachtwagen met zandzakken te laten aanrukken. Op verschillende plekken waren er ontwortelde bomen en problemen met elektriciteit en verkeerslichten.

Ravensebos

De landinrichtingscommissie Voorne-Putten begon in het najaar met de aanleg van het Ravensehout. Het bos was bedoeld voor recreatie, houtproductie en natuurontwikkeling. Zo’n driekwart van het perceel werd beplant met es, els en populier. Verder kwamen er wilgen, eiken, linden, zoete kers en esdoorn. Een deel werd onbeplant gelaten, in de hoop dat dit zich spontaan ging ontwikkelen. In het midden zou een waterpartij komen, dat geschikt moest worden gemaakt voor moerasachtige vegetatie. Het geheel zou worden doorkruist door verharde voetpaden en een fietspad.