• Van Mond tot Mond: Bedrijven langs de havens van Brielle in vroegere tijden
  • Geen categorieën

Bedrijven langs de havens van Brielle in vroegere tijden

Den Briel, 20 november 2010.

“Mijn herinneringen aan de bedrijvigheid langs de havens van den Briel in vroeger tijden. Dat vroeger is voor mij vanaf ongeveer1940 totdat de gemeente den Briel de bedrijvigheid in de havens verruilde voor luxe jachthavens.  Langs de verschillende havens, zoals Maarland, Kaai, Lijnbaan, Slagveld, Scharloo waren bedrijven gevestigd. De eigenaar woonde er vaak bij.

Langs de Zevenhuizen was een kolenhandel van de firma Kruit. De firma had een eigen schip dat ook als pakhuis werd gebruikt en als het schip leeg was dan trossen los en naar Rotterdam voor nieuwe voorraad. Later na beëindiging van de kolenhandel kwam er een scheepsreparatiebedrijf in van de heer Leeflang.

Reparatiebedrijf Leeflang

Schip voor reparatie bij fa. Leeflang aan het Slagveld

Zo waren op het Slagveld de Kalkfabriek, de Gasfabriek en de Houtcentrale “De Eilanden” met o.a. als directeur de heer van der Zee. De touwslagerij die meerdere panden in beslag nam. (Zelf heb ik er nog bij gestaan de er koptouwen gemaakt werden voor koeien en paarden van de boeren.) Waarschijnlijk is nu in één van de panden het taxibedrijf van de Baan. En waar nu de laatst nieuw gebouwde huizen staan ( voorheen autobedrijf Honda) waren ook touwslagerijen.

Slagveld met Kalkfabriek

Het transportbedrijf van de heer Weggeman die de groenten en het fruit voor de veiling vervoerde. Het Veilinggebouw, waar nu de Albert Hein staat. Tegenover de Veiling stond langs de waterkant het cementpakhuis van de firma Spoon en Zoetemeijer. ( Was vroeger ook een touwslagerij).

Later op de plaats tussen de Gasfabriek en de Kalkfabriek het bedrijf van Ad van Eendenburg met zijn garage. Dit bedrijf is nu 2010 gevestigd in het bedrijventerrein “Het Woud”.

Op de hoek Kaaistraat-Scharloo stond en staat nu nog het vroegere graanpakhuis. Schepen lagen er graan te laden en te lossen.

Verder op het Scharloo stonden de kolenpakhuizen van de familie Spoon. Momenteel zijn voor deze pakhuizen enkele containers geplaatst om bescherming te bieden tegen eventueel instorting.

Kolenhandel Spoon aan het Scharloo

De havenkant lag vol met bouwmaterialen zoals bouwstenen, gresbuizen e.d. behorende bij de firma Spoon en Zoetemeijer.

Iets verder het aannemersbedrijf van de familie Poldervaart dat nu nog in bedrijf is. De Coöperatieve melkfabriek “De Vooruitgang” en het bedrijf dat landbouwmachine maakte van de  familie van Leeuwen. In het begin werden de machines van hout gemaakt.

Als men de Kaaibrug richting Kaai liep had men aan de rechterzijde Hotel Restaurant “De Doelen”. Aan de Kaai stonden de pakhuizen die in gebruik waren door de Beurtschippers. Schippers waren o.a. Brand, Bouman, van Noort en Kortebout. In de herfst lagen er op de Kaai grote bergen met bieten die door de boeren er heen gebracht waren en die door schepen geladen werden. Verder stond er op de hoek Varkensstraat – Kaai een café-restaurant annex feestzaal van de heer Jan Dedert. Veel schippers en boeren bezochten dit café. Nu 2010 in gebruik door de HEMA.

Aan het eind van de Kaai stond een boerderij daar woonde in mijn jeugd een rietboer die riet sneed langs de Brielse Maaskant en dit verhandelde. Later was er een scheepsreparatiebedrijf van de heer van der Torre. Nu in 2010 verbouwd als appartementencomplex.

Op naar de Lijnbaan! Aan het begin stond er de achterkant van de openbare lagere school. (De ingang en speelplein stonden aan de Rozemarijnstraat).  Even verder was er een grote loods waar de Duitsers in de oorlog hun materiaal in hadden staan. Later was er een bouwmaterialen bedrijf in gevestigd. Waar nu anno 2010 de bibliotheek in gevestigd is was vroeger een kunstmest opslag.

Op de hoek Fransestraat-Lijnbaan was het zand en grindbedrijf van de firma van Driel. De firma had er een opslag van zand en grind en vervoerde dit met vrachtwagens en twee schepen de “Morgenster”en de “Secunda”. Langs de walkant stonden trechters om het zand en grind in te storten dat uit de schepen gelost werden en met de vrachtwagens vervoerd voor de bouw en in de winter het zand voor het bestrooien tegen de gladde wegen. Het grind werd gehaald bij de zogenaamde grindgaten en het zand werd uit de Brielse Maas gebaggerd.

Zand en grindhandel Van Driel

Nu het Maarland. Langs Maarland ZZ kwam de Vlaardingse boot aan. Anton van der Poel was een druk baasje om de pakketten en alles eromheen klaar te maken voor vervoer met de boot. Met deze boten kwamen ook de mensen die naar de Bedevaartskapel aan de Rik gingen ( Processie). De zgn. “Puttertjes” die heilig water uit de vijver meenamen naar huis. Ook aan deze kant van het Maarland het bodebedrijf en beurtschipper Kortebout met zijn schip “Anna Cornelia” dat voer op Zaandam.

Verder was er op Maarland ZZ voorbij de brug een Bouwmaterialenbedrijf van de heer van der Meijden. Aan de overkant Maarland NZ staan en stonden veel herenhuizen en minder bedrijven. Wel werden er schepen gelost. Er was een Stalhouderij van de heer Kriensen uiteraard met koetsen en een lijkwagen. Aan het einde van het Maarland was en is er de zgn. Sloepenloods. Deze was vroeger gebouwd om onderdak te bieden en reparatie van de sloepen voor het Nederlandse legeronderdeel de “Pontonniers”. Deze loods is voor vele doeleinde gebruikt. In de oorlog hadden de Duitsers het in gebruik en stonden er paarden in. Later was het in gebruik door de gebroeders van Heijzen. Deze hadden er een scheepsreparatiebedrijfje in. Nu is er een schietvereniging in gevestigd.”

Herinneringen van Piet van Driel.

(Door Joke van Driel)

Van Mond tot Mond