• Hellevoetsluis: Archeologie in Hellevoetsluis
  • Geen categorieën

Bedding 15 cm Kust gevonden

Tijdens een veld onderzoek heeft de stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis een bedding van een kanon 15 cm Kust gevonden in het Front I & II van de vesting van Hellevoetsluis.
Een betonplaat op een geschutsbedding was feitelijk het enige dat zichtbaar was, totdat tijdens een veldonderzoek deze betonplaat een fundering bleek te zijn. De betonplaat was overwoekerd met gras. Hierdoor was de fundatie niet te zien. Na het verwijderen van het gras was de bedding duidelijk te zien.
Dit 15 cm kanon stond op een fundatie met een affuit met schild.
Op kaarten uit de Eerste Wereldoorlog was wel duidelijk dat er ongeveer op die plek een kanon van 15 cm Kust gestaan moest hebben, maar een exacte locatie was niet bekend.
De aanwezigheid van de betonplaat was al langere tijd een raadsel.
Op diezelfde kaarten van WO I is duidelijk te zien dat er nog een kanon van hetzelfde kaliber gestaan heeft. Wellicht dat tijdens de restauratie van het Front I & II deze ook nog boven water komt.
Het kanon 15 cm Kust was een getrokken achterlaadkanon met een gewicht van 3900 Kg. en een lengte van 5,22 m.
Op dit moment vind er nader archief onderzoek plaats naar kanon 15 cm Kust. Zodra daar meer over bekend is zal dat hier zeker vermeld worden.

Bedding 15cm Kust 04

De Kunst van het Graven

De archeologische geschiedenis van Oosthoek

Het Kunstenplan Ravense Hoek (2003) herinnert met tal van kunstwerken in het straatbeeld van de nieuwbouwwijk aan de middeleeuwse nederzetting ‘Oosthoek’, gegroepeerd rond een uithof (woontoren) van de monniken van Ter Doest. Over de bewoningsgeschiedenis en over de kunstprojecten is een boek verschenen.

KunstvhGraven

De Kunst van het Graven, Ravense Hoek: de geschiedenis een open boek Formaat: 30-21 cm, 60 pagina's full-colour (inclusief A2 Jeugdposter). Genaaid en gebonden in harde kaft. Uitgave: Gemeente Hellevoetsluis, november 2003, ISBN-nummer: 90-806540-2-7. Prijs: € 15,00 (inclusief verzendkosten) overmaken op BNG rekening: 28 50 03 720 van de gemeente Hellevoetsluis, onder vermelding van: 'Boek Ravense Hoek'

Verder lezen

Bewoningsgeschiedenis van Hellevoetsluis

De oudste sporen

De bewoningsgeschiedenis van Hellevoetsluis gaat terug tot ongeveer 2500 voor Christus op basis van de tot nu toe bekende archeologische gegevens. Het gaat om vindplaatsen uit de Late Steentijd. Ook uit latere perioden van de prehistorie, de Bronstijd en de IJzertijd, zijn bewoningssporen bekend, evenals uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen, waarvan de tastbare resten, vaak gedetailleerd en verrassend goed geconserveerd, op talloze plaatsen in de bodem van Hellevoetsluis aanwezig zijn. Ook aan de jongere geschiedenis van de gemeente dragen archeologische gegevens bij. Denk hierbij aan de bedijkingsgeschiedenis, het ontstaan en de ontwikkeling van de vroegere dorpen Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn èn aan de maritieme geschiedenis van Hellevoetsluis zelf.

Oosthoek

Een impressie van de nederzetting 'Oosthoek' uit de dertiende eeuw, op de plaats waar nu de Ravense Hoek ligt (illustratie: Anja Pieké).

Verder lezen

Hellevoetsluis