4 De Romeinse tijd

04

51 voor Christus – ca. 400

De Romeinen veroverden grote delen van Europa en belandden ook op Voorne-Putten. De lokale bewoners profiteerden van de aanwezige militairen, want ze dreven handel met ze.De tientallen opgegraven boerderijen uit de Romeinse tijd geven aan dat Voorne-Putten in deze tijd intensief werd bewoond. Akkerbouw en veeteelt leverden meer dan genoeg voedsel op: een deel kon worden verhandeld aan de hier aanwezige Romeinen.

De monding van de Maas werd door de Romeinen als het Helinium aangeduid. De Maas ontwikkelde zich tot een belangrijk knooppunt voor schepen die handel dreven tussen Duitsland, Engeland en Scandinavië. Omstreeks het begin van de jaartelling kreeg het Helinium een militaire functie. De kustregio’s werden namelijk steeds vaker geplunderd door de Chauken uit Groningen en Noord-Duitsland. Om die aanvallen af te slaan werden er langs de kust forten gebouwd. Ook nabij Oostvoorne verrees een Romeinse versterking. Alle sporen hiervan zijn echter in de loop der eeuwen vernietigd door sloop en overstromingen. Diverse archeologische vondsten bevestigen de aanwezigheid van Romeinse militairen in deze regio. Zo is er op de Maasvlakte een bord met stempels van een kleine ruitereenheid en een dakpan met de letters LEG(ionis) (leger) gevonden. Een legerplaats betekende een stimulans voor de economie. De militairen kochten voedsel van de lokale boeren en maakten gebruik van uiteenlopende diensten die ambachtslieden uit de regio te bieden hadden. Die vele contacten zorgden ervoor dat de inheemse bevolking aspecten uit de Romeinse cultuur overnamen. Een opgraving in Spijkenisse in 1995 illustreert deze romanisering. Er werd een villa-achtig gebouw gevonden dat omstreeks de tweede eeuw moet zijn gebouwd. De bouwtechniek week duidelijk af van de inheemse huizen op Voorne-Putten. Aan weerszijde van de toegangsdeur stonden zuilen en het dak was bedekt met dakpannen. De bewoners behoorden ongetwijfeld tot de hogere sociale klasse en zullen nauwe contacten hebben onderhouden met de aanwezige Romeinen. De Romeinen beïnvloedden de lokale samenleving en zorgden ervoor dat het gebied een periode van voorspoed doormaakte. De inwoners profiteerden van een uitgestrekt handelsnetwerk, een goede infrastructuur en de stabiele politieke situatie. In de derde eeuw na Christus stopt de bewoning vrij abrupt: grote delen van Voorne-Putten veranderden weer in ontoegankelijk moerasachtig gebied.

3 reacties op “4 De Romeinse tijd

    • Op heel Voorne-Putten zijn restanten gevonden van het dagelijks leven van de Romeinen. De vele tientallen boerderijen die uit de Romeinse tijd (12 v. Chr. – 400 na Chr.) bekend zijn, wijzen erop dat Voorne-Putten in deze tijd intensief bewoond was. 51 voor Christus – ca. 400. De Romeinen veroverden grote delen van Europa en belandden ook op Voorne-Putten. Diverse archeologische vondsten bevestigen de aanwezigheid van Romeinse militairen in onze regio.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>